3D Karini Studio za dizajn interijera

DIZAJN INTERIJERA CJENIK

3D Karini Studio za dizajn interijera nudi uslugu uređenja poslovnih i privatnih prostora. Shodno potrebama klijenata nerijetko nudimo mogućnost kompletnog uređenja ili prenamjene prostora, izradu idejnog projekta, troškovnika, sa ili bez materijala, nabavom namještaja, dekorativnim predmetima te u konačnici izvođenjem uz nadzor radova.

Prilikom upita vezano za dizajn interijera cijena se formira i individualna je ovisno o postojećem odnosno zatečenom stanju nekretnine. Cijena za uređenje interijera za 3D vizualizacije iznosi 7.99€/m2.

Obzirom na specifičnost usluge u nastavku donosimo pravilnik rada prilikom sklopljene suradnje između naručitelja i izvršitelja. Iste ne uključuju cjenik dizajn interijera.


No1.

Izvršitelj se obvezuje za Naručitelja izraditi 3D visual nekretnine u kvadraturi navedenoj u ponudi.

Naručitelj ima pravo na maksimalno 3 (tri) izvedbena projekta.

No2.

Nekretnina iz točke No1. nalazi se na adresi navedenoj u ponudi.

No3.

Izvršitelj se obvezuje izraditi 3D vizuale shodno No1. prema pravilima struke i posla, te prema primljenim uputama Naručitelja, koje predstavljaju grube smjernice.

No4.

Za izvršene poslove Naručitelj se obvezuje isplatiti prihvaćeni i dogovoreni iznos naveden u ponudi Izvršitelju na žiro račun koji je naveden u ponudi a vodi se kod Raiffeisen banke.

Naručitelj se obvezuje da će po primitku ponude uplatiti avansni iznos od 60% a ostatak iznosa od 40% uplaćuje se po završetku posla na žiro račun Izvršitelja.

Napomena:

U slućaju prihvaćanja ponude Naručitelj uplatom avansnog iznosa/predujma od 60% potvrđuje da je istu prihvatio. Avans/predujam se uplaćuje kao garancija za obavljanje posla, zbog specifičnosti usluge 3D vizuala koja bi se moga osporavati zbog različitosti u ukusu, odnosno stilu u kojem je 3D visual napravljen, te je iz tog razloga navedena točka No1. "Naručitelj ima paravo izmjena do maximalno 3 (tri) izvedbena projekta".

Ukoliko Naručitelj iz bilo kojeg razloga odustane od suradnje, a Izvršitelj je predao Naručitelju 1 (jedan) 3D visual, avans /predujam se ne vraća, dok u slućaju odustajanja od suradnje a da pri tomu Izvršitelj nije predao Naručitelju niti jedan 3D visual avans/predujam se vraća u cijelosti na račun sa kojeg je uplaćeno.

No5.

Izvršitelj se obvezuje po primitku uplate prema navedenoj ponudi, predati Naručitelju 1 (prvi) izvedbeni projekt unutar 5 (pet) radnih dana, te svaki idući ukoliko bude potrebe unutar  idućih 5 (pet) radnih dana za prostore do 50m2. Prostor unutar 50-100m2 1 (prvi) izvedbeni projekt predaje unutar 10 (deset) radnih dana a svaki idući projekt visual unutar idućih 5 (pet) radnih dana ukoliko bude potrebe za istim, dok prostori od 100-150m2, 1 (prvi) izvedbeni projekt predaju do 15 (petnaest) radnih dana, dok svaki idući vizual ukoliko bude potrebe za istim izrađuje se i predaje unutar idućih 5 (pet) radnih dana. Kvadrature veće od 150m2 dogovaraju se usmeno ovisno a po potrebni se izdaje potvrda.
Prilikom formiranja ponude Izvršitelj zadržava pravo formiranja cijena ili popusta u odnosu na dosadašnju suradnju i/ili ovisno o zahtjevnosti projekta.

No6.

Ukoliko klijent zatraži izradu troškovnika, isti se zasebno naplaćuje kao i usluga izrade tlocrta u AutoCad neovisno jedna o drugoj. Formiranje cijene troškovnika ovisna je o zahtjevnosti projekta, da li će isti biti prihvaćen ili ne od strane klijenta u odnosu na izvođača u ovom slućaju naše tvrtke partnera.

No7.

Ukoliko Naručitelj zatraži izlazak, odnosno uvid u nekretninu na terenu, Izvršitelj isti naplaćuje shodno kilometraži u odnosu na prijavljeno sjedište tvrtke do tražene lokacije u iznosu od 2kn/km. Po izvršenoj uplati na žiro račun firme izlazi se na navedenu lokaciju.

Pravilnik rada prilikom izrade 3D vizuala vrijedi od 1.1.2019. godine do njegovog ukidanja.


Napomena:

*Cijene se ugovaraju ovisno od upita klijenta.
*3D Karini Studio za uređenje interijera – nije u sustavu PDV-a te se na navedene cijene ne obračunava PDV. 
*Uz navedene usluge tvrtka Karini Studio nudi uslugu izvedbe "ključ u ruke" nakon izrade 3D vizuala.